image

Založenie s.r.o. s registráciou DPH

Našim zákazníkom ponúkame založenie s.r.o. Online aj s registráciou k DPH v celej SR za výhodnú cenu.

Kompletné služby za 1 cenu. Poskytneme Vám poradensto, zabezpečíme prípravu všetkých potrebných dokumentov a podáme ich na Živnostenský aj Obchodný register.

Založenie s.r.o. "s registráciou k DPH" – 314 EUR + 15 €

V cene založenia s.r.o. je zahrnuté:
 • Cena za založenie s.r.o. obsahuje aj poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra, ktorý by ste pri klasickom podaní uhradili vo výške 300€.
 • Poradenstvo kedykoľvek pred alebo počas založenia spoločnosti navštívite sídlo našej spoločnosť a naši pracovníci Vám zodpovedia Vaše otázky ohľadne založenia s.r.o.
 • Registrácia spoločnosti k DPH zabezpečujeme len pre spoločnosti so sídlom v Bratislave.
 • Vypracovanie všetkých podkladov potrebných pre založenie s.r.o. - Vy len podpíšete všetky potrebné dokumenty
 • Podanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra
 • Registráciu spoločnosti na Daňovom úrade k plateniu dane z príjmu

Ďalšie Vaše výdavky spojené so založením s.r.o.:
 • Poplatky za vydanie živnostenských listov: 0 € za každú voľnú živnosť, 11 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť
 • Overenie podpisov (3 € na matrike, alebo 13 € u notára pre spoločnosť s 1 konateľom a spoločníkom)
 • DPH registrácia 15€ (len v prípade ak o registráciu k DPH máte záujem)

Registračné sídlo

Naša spoločnosť zabezpečuje registračné sídlo spoločnostiam, ktorí nepotrebujú mať vlastné kancelárske priestory.

Registračné sídlo poskytujeme firmám na týchto adresách v Bratislave:
 • na Osadnej ulici v Bratislave - od 9€ / mesiac
 • na Vyšehradskej ulici v Bratislave - od 11€ / mesiac
 • na Klincovej ulici v Bratislave - od 14€ / mesiac
 • v komplexe Vienna gate, Kopčianska ulica v Bratislave - od 14€ / mesiac
 • v historickom centre Bratislavy na Konventá ulici v Bratislave - od 14€ / mesiac
 • v centre Bratislavy na Michalská ulici v Bratislave - od 26€ / mesiac

Vyšehradská ulica Kopčianska (Vienna Gate) Klincová Konventná Michalská

Postup pre založenie s.r.o.:

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je možné popísať v niekoľkých krokoch.

1. Ako prvý krok je potrebné vybrať názov pre Vašu spoločnosť. Aj keď si myslíte, že ide o banalitu, je potrebné myslieť na to, že tento názov bude reprezentovať Vašu spoločnosť. Z tohto dôvodu je vhodné si názov dobre premyslieť. Názov spoločnosti s.r.o. musí končiť jedným z troch typy koncovky: s.r.o., spol. s r.o. alebo celým názvom spoločnosť s ručením obmedzeným.

Pri výbere názvu je potrebné skontrolovať, či v online verzii Obchodného registra na adrese www.orsr.sk už nie je založená spoločnosť s rovnakým názvom. POZOR - na rozdiel v malých a veľkých písmenách, v čiarke alebo v koncovke sa neprihliada.

2. Druhým krokom pri založení spoločnosti je určenie predmetov podnikania. Zo zoznamu voľných, remeselných či viazaných živností je potrebné vybrať predmety podnikania, ktoré plánujete vykonávať. Aj tomuto kroku venujte dostatočnú pozornosť a zamyslite sa aj nad plánmi do budúcnosti.

3. Medzi povinné náležitosti pri zakladaní spoločností je aj preukázanie sídla spoločnosti. Najčastejšie je sídlom spoločnosti prenajatý kancelársky priestor. V poslednej dobe je veľkým trendom využívanie virtuálneho registračného sídla, ktoré Vám ušetrí peniaze za prenájom drahších kancelárskych priestorov. Ako sídlo spoločnosti môžete určiť aj Váš dom alebo byt. Pri podávaní návrhu na zápis do Obchodného registra je potrebné doložiť podnájomnú zmluvu, príp. Vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, že súhlasí s umiestnením sídla spoločnosti v danej nehnuteľnosti..

4. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť založená jedným, alebo viacerými spoločníkmi, maximálny počet je 50 spoločníkov. Vklad každého zo spoločníkov musí byť aspoň 750 Eur. Základné imanie spolu musí byť minimálne 5000Eur. Spoločnosť ručí za svoje záväzky len do výšky svojho základného imania.

5. Konateľ spoločnosti je osobou, ktorá je oprávnená konať v mene spoločnosti. Konateľom môže byť len fyzická osoba a musí to byť osoba so štátnou príslušnosťou Slovenska, niektorého zo štátov EÚ alebo štátov OECD. V jednej spoločnosti môže byť jeden, ale aj viacerí konatelia. V prípade, že je konateľov niekoľko, spoločenská zmluva určí spôsob ich konania v mene spoločnosti (teda či konajú každý samostatne alebo musia konať spoločne). Konateľ spoločnosti s.r.o. musí mať čistý register trestov.

6. Po prípravení všetkých dokumentov je potrebné s nimi navštíviť notára alebo Matriku, kde sa overia podpisy zakladateľov teda konateľov a spoločníkov zakladanej spoločnosti.

7. S overenými dokumentami je potrebné navštíviť Živnostenský úrad, kde budú už na meno novozakladanej spoločnosti vystavené Živnostenské oprávnenia na vybrané predmety podnikania. Vystavenie oprávnení trvá zvyčajne 5 pracovných dní. Poplatok je 5 Eur za každú voľnú živnosť. (Ak založenie zabezpečí naša spoločnosť tieto poplatky neplatíte, nakoľko mi návrh podávame elektronicky).

8. Overené dokumenty sa spolu so Živnostenským oprávnením a návrhom na zápis spoločnosti podávajú do Obchodného registra. Obchodný register do 3 pracovných dní spoločnosť zapíše do registra. Od dňa zápisu začína spoločnosť reálne existovať a môže začať vykonávať svoju činnosť. Poplatok za zápis spoločnosti je 300 Eur. (Ak založenie zabezpečí naša spoločnosť tento poplatok je už zarátaný v našej cene, nakoľko mi návrh podávame elektronicky platíme len polovičnú výšku poplatku).

9. Do 30dní od založenie s.r.o. je potrebné spoločnosť zaregistrovať na Daňovom úrade k dani z príjmu právnických osôb. U nás máte registráciu k dani z príjmu v cene založenia s.r.o. Súčasne s touto registráciou môžete požiadať aj o registráciu na ďalšie dane napr. daň z motorových vozidiel, daň zo závislej činnosti, DPH ako aj o vydanie registračnej pokladnice.

9. Po založení spoločnosti je možné podať aj registráciu k DPH. V prípade, že si u nás objednáte registr8ciu k DPH zabezpečíme prípravu formulárov a tlačív potrebných na registráciu k DPH, skompletizovanie a skontrolujeme dodané podklady a odovzdáme registráciu k DPH ma príslušný daňový úrad.

Hotovo, môžete začať podnikať!

Ak sa Vám tento proces nechce absolvovať osobne kontaktujte nás a my všetko vybavíme za Vás.
image

Registračné sídlo

Naša spoločnosť zabezpečuje v našich priestoroch registračné sídlo spoločnostiam, ktoré nepotrebujú mať vlastné kancelárske priestory.

image

Predaj firiem

Ponúkame Vám na predaj firmy, ktoré boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť.